Emballage specifikationer

Bølgepap er et emballagemateriale som hovedsageligt anvendes til transport- og eksponeringsemballage til alt fra maskindele, møbler og hvidevarer til tekstiler og levnedsmidler.

Bølgepap består sædvanligvis af tre lag papir fremstillet af cellulosefiber.

Bølgepappet bliver produceret med en kombination af flere typer papir:

Liner (dæklag), kan være fremstillet af Kraftliner der som hovedbestanddel består af jomfruelige træfibre, udvundet af gran og fyrtræ, eller Testliner, som består af genbrugsfiber udvundet af indsamlet bølgepap.

Lineren er limet til et bølget papir som enten er fremstillet af fiber fra birketræ, genbrugspapir eller sågar delvis halmbaseret, i alle tilfælde betegnes bølgen som Fluting.