Bølgepap kvaliteter

Almindeligvis dækker ordet KVALITET over vores opfattelse af et produkt, målt mod vores, forventninger, pris etc..

Men i bølgepapsammenhænge er det også et udtryk for hvilken papirsammensætning, bølgehøjde og antallet af bølgelag der tales om.

For at fastlægge hvilken kvalitet der skal anvendes til en given emballage, bør der tages højde for hvorledes man ønsker at pakke produktet, hvilken modtagerdestination der er tale om, hvorledes kommer emballagen frem til modtager og hvordan bliver emballagen håndteret når den er modtaget hos slutkøberen.

Endvidere skal der tages hensyn til hvorvidt emballagen anvendes i markedsføringssammenhæng eller om det er en ren transportemballage som kun har til funktion at beskytte dit produkt under transporten.